50 meter groei en beweging te gast in de middenberm

In opdracht van Campus Groningen heeft 3DXL een landmark op de Zernike Campus geplaatst. Het kunstwerk staat in de middenberm van de Prof. Uilkensweg, bij de noordentree van de Campus.

Het landmark, een imposante blikvanger, markeert de noordentree van de Zernike Campus Groningen. De sculptuur is gebasseerd op het logo van Campus Groningen: een trap. Waar een trapvorm in de basis erg statisch is, heeft 3DXL zichzelf als doel gesteld juist vanuit deze statische vorm een organische sculptuur te ontwerpen. De sculptuur is over de gehele lengte in dwarsdoorsnede exact de Campus Groningen trapvorm, maar met behulp van een parametrisch model beweegt hij in de lengterichting op een organische wijze van klein naar groot, tegelijkertijd tordeert hij en draait hij om één van de bomen.

De sculptuur is ‘te gast’ in de middenberm. Gedurende het seizoen varieert de bodembegroeiing in hoogte. Samen met de zorgvuldige huidige maaicyclus is er in de middenberm al een duidelijke organische structuur te ontdekken. De sculptuur past zich hieraan aan door ook te variëren in hoogte en de organische richting van de grassen en wilde begroeiing te volgen. Op het einde (laatste 3 meter) wordt de sculptuur groter, beweegt hij richting de rijbaan en trekt hij de aandacht van bezoekers.

De sculptuur staat symbool voor Innovatie, beweging en groei.

Innovatief door de manier waarop hij gemodelleerd en geproduceerd wordt(vrijwel volledig machinaal)

Beweging Hij heeft gedurende de 50 meter lengte een voortdurende beweging, hij staat nergens stil

Groei De sculptuur gaat omhoog, omlaag, beweegt en groeit. Niet constant, maar zeker in uiteindelijk stijgende lijn.

Dit is wat we bedrijven, instellingen, bezoekers en studenten op de campus wensen.